Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie

im. Piotra Michałowskiego


DziennikOFFICE 365

Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie

im. Piotra Michałowskiego


DziennikOFFICE 365

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

LP.WYDARZENIETERMIN
1.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO1 WRZEŚNIA 2020
2.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ14 WRZEŚNIA 2020
3.SPOTKANIE Z RODZICAMI – WYWIADÓWKA11 WRZEŚNIA 2020
4.ZATWIERDZENIE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCHDO 16 WRZEŚNIA 2020
5.REALIZACJA PROJEKTÓW PRAC DYPLOMOWYCHDO 9 PAŹDZIERNIKA 2020
6.AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ13 PAŹDZIERNIKA 2020
7.PREZENTACJE KLAS PIERWSZYCH15 PAŹDZIERNIKA 2020
8.I PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH19-30 PAŹDZIERNIKA 2020
9.MATURA PRÓBNA KLASY IVA, IVB VIOSSP3,4,5,6 LISTOPADA 2020
10.DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJLISTOPAD 2020
11.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI10 LISTOPADA 2020
12.PRZEGLĄD PLASTYCZNY DLA KLAS III LP I V OSSPWEDŁUG TERMINU PODANEGO PRZEZ CEA
13.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ26 LISTOPADA 2020
14.SPOTKANIE Z RODZICAMI-WYWIADÓWKA27 LISTOPADA 2020
15.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ17 GRUDNIA 2020
16.II PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH7-18 GRUDZIEŃ 2020
17.REALIZACJA POŁOWY PRACY DYPLOMOWEJDO 18 GRUDNIA 2020
18.SPOTKANIE Z RODZICAMI -WYWIADÓWKA18 GRUDNIA 2020
19.WIGILIE KLASOWE I JASEŁKA18 GRUDNIA 2020
20.ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA23 GRUDNIA 2020- 31 GRUDNIA 2020
21.ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU31 GRUDNIA 2020
22.FERIE ZIMOWE4 – 15 STYCZEŃ 2021
23.KONFERENCJA PLENARNA – PO PIERWSZYM PÓŁROCZU19 STYCZNIA 2021
24.PRZEGLĄDY W PRACOWNIACH PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH11-29 STYCZNIA 2021
25.KARNAWAŁ W PLASTYKU28 STYCZEŃ 2021
26.MATURA PRÓBNA KLASY IVA, IVB, VI OSSP15,16,17,18 LUTY 2021
27.REKOLEKCJEMARZEC
28.DNI OTWARTEMARZEC 2021
29.SYMPOZJUM DLA NAUCZYCIELI PLASTYKIMARZEC 2021
30.III PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH1-12 MARCA 2021
31.UKOŃCZENIE PRACY DYPLOMOWEJDO 12 MARCA 2021
32.KONSULTACJE DLA RODZICÓW3 MARCA 2021 OD 16.00-17.00
33.ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PRZEZ KLASY PROGRAMOWO NAJWYŻSZE31 MARCA 2021
34.DZIEŃ SPORTU- ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA7 KWIETNIA 2021
35.KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA KLAS IV LP ORAZ VI OSSP7 KWIETNIA 2021
36.WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA1 KWIETNIA – 6 KWIETNIA 2021
37.OLIMPIADA WIEDZY O SZTUCEWEDŁUG TERMINU PODANEGO PRZEZ CEA
38.EGZAMIN DYPLOMOWY14,15,16 KWIETNIA 2021
39.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ19 KWIETNIA 2020
40.SZKOLNY PRZEGLĄD RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY19-26 KWIETNIA 2021
41.UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM (POŻEGNANIE KLAS IV LP ORAZ VI OSSP)30 KWIETNIA 2021
42.AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA30 KWIETNIA 2021
43.EGZAMIN MATURALNY:
– CZĘŚĆ PISEMNA
– CZĘŚĆ USTNA

4 – 20 MAJA 2021
7 – 20 MAJA 2021
44.EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM
– CZĘŚĆ PISEMNA
– CZĘŚĆ USTNA

24 SIERPNIA 2021
23-24 SIERPNIA 2021
45.PLENERY
MAJ 2021
46.PRZEGLĄDY W PRACOWNIACH PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCHOD 17 MAJA DO 4 CZERWCA 2021
47.KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCHOD LUTEGO (RAZ W MIESIĄCU W SOBOTĘ)
48.SPOTKANIE Z RODZICAMI – WYWIADÓWKA20 MAJA 2021 OD 16.00 DO 17.00
49.EGZAMIN WSTĘPNY21 MAJA 2021
50.KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA (KOŃCOWOROCZNA)17 CZERWCA 2021
51.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO25 CZERWCA 2021
52.KONFERENCJA PLENARNA NA PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021CZERWIEC-SIERPIEŃ

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

4, 5, 6 maja 2021 roku (matury)
21 maja 2021 roku (egzamin wstępny)
4 czerwca 2021 roku (piątek po Bożym Ciele)